Pidato Batagak Gala

 

Takalo ambo ka marambah (sayo)

Di ladang koto marapak

Baringin patah tatimpo

Hanyuik kasiak badarai-darai


Jarajak di indo giri

Dipatah di lintuah-lintuah

Sungguah ambo tagak badiri (sayo)

Umpamo duduak basimpuah


Sunguahpun ka angku Datuak Rangkayo Basa………..

Di tiboan sambah jo panitahan

Mako sarapek nyo pulolah 

Angku pangulu ambo (sayo)

Nan gadang basa batuah

Nan cadiak nan tau pandai


Mako sarapek nyo pulolah

Sagalo manti jo pandito

Langkok nan tuo cadiak pandai

Baiak dunsanak jo sudaro

Karik baik jo ipa bisan

Bako baki jo pasumandan

Nan mudo arih budiman

Hulu balang pagaran kokoh

Bundo kanduang samo di dalam

Dalam saruan ambo juo (sayo)

Salam disinan ditiboan


Sambah ambo sambah balirik (sayo)

Sambah dari silang nan bapangka

Jumalah karajo nan bajunjuang

Ambo palirik an di hadapan (sayo)

Angku Datuak Jingkan nan basamo

Ujuang salam ka Datuak Bakuah Ameh


Adopun salam nan ka ambo tiboan (sayo)

Mahadok kapado Datuak Rangkayo Basa

Pado wakatu iko kini

Ma ukua di ateh kayu

Ma hukum di ateh kato

Manyiang tampek nan tumbuah

Tumbuah sarupo iko kini


Puntiang tahantak ka hulu nyo

Dibawah kiliran taji

Asa mulo kato dahulu nyo

Tigo limbago nan tajali


Partamo sambah manyambah

Kaduo baso jo basi

Sambah manyambah dalam adaik

Tali batali dalam undang

Tasabuik bamuluik manih

Bapakaian baso jo basi

Di dalam bungka nan piawai

Ditaraju nan bagatok

Adaik banamo sopan santun

Katigo siriah jo pinang

Langkok timbau jo daunnyo

Talatak ateh carano (didalam uncang)


Malin putiah mangarang sangkok

Sangkok dikarang dihalaman

Makan siriah salailah rokok

Nak sanang hati si pangkalan.


Takalo maso daulu

Samusim maso saisuak

Samaso alun barabalun

Alun badusun bataratak

Alun bakoto banagari

Alun bataluak jo barantau

Alun basintuak lubuak aluang

Alun baparik pakandangan

Alun basunua kuraitaji

Alun batiku pariaman

Sasapan alun lai nyato

Alun sikilang aia bangih

Alun babanda nan sapuluah

Alun batapan indopuro

Alun nan tungga magek jabang

Alun lai ado pagaruyuang

Alun babasa ampek balai


Takalo maso lai nantun

Datanglah rajo dari lauik

Cucu zis ‘alaihi salam

Anak dek iskandar zulkarnaini

Baliau baranak tigo urang

Nan tuo sri rajo marajo ali

Nan tangah sri rajo marajo depang

Nan bunsu sri rajo mahadirajo


Pihak dirajo nan batigo

Balaia lah baliau maso itu

Iyo katangah lauik basa

Antaro ombak subarang ombak

Dilauik sailan maso itu


Dek lamo lambek balaia

Dilengoang ilia jo mudiak

Dicaliak suok jo kida

Lautan tanang bak dilenang

Aia sarupo bamban mudo

Lauik lah mandaun pauah

Tampaklah pulau sabuah

Pulau banamo lenggo puri

Balai sampai kasinan


Satibo inyo disinan

Alah sahari duo hari

Alah sapakan duo pakan

Antah barapo kalamonyo


Garaklah datang dari Allah

Tibolah silang jo salisiah

Sampai babantah bakalahi

Iyo dek rajo nan batigo

Tasabab mangkuto tanduak ameh


Cakak sialah kamalarai

Silang sia lah ka mahukum

Namonyo urang samo gadang


Turun sa urang malaikaik

Mahukum rajo nan batigo

Diambiak mangkuto tanduak ameh

Dibanam-an kadalam lauik


Balamun jo lumbo lumbo

Alah disemba ikan iyu

Alah dililik ula bidai

Alah dilingkuang nago sati

Lah sirah lauik sabalah

Kalangik bendang cahayo nyo

Nan tingga jadi pandapatan

Sampai kiniko ado juo


Pihak rajo nan batigo

Bacarai carai maso itu

Nan tuo sri rajo marajo ali

Babaliak ka banuruhum

Manjadi rajo nyo disinan


Nan tangah sri rajo marajo depang

Manuju matohari hiduik

Mandapek ka banda siam

Manjadi rajo nyo disinan


Nan bunsu sri rajo mahadirajo

Manuju bukik si guntang guntang

Duduak bamanuang surang diri

Sadang tananang bana datang

Paham tibo aka baranti


Masonyo Allah manggarakan

Allah ta’ala kayo sungguah

Mambuek barang sakandak nyo

Tibo kiamaik maso itu

Kiamaik nabi Nuah janyo urang

Habih sadonyo isi alam

Tingga sabuah parahu rajo

Sarato rakyaiknyo nan salamaik

Babaliak katangah lauik

Manuju puncak pulau paco


Dari mano titiak palito

Dibaliak teloang nan batali

Dari mano asa niniak kito

Iyo dilereang gunuang marapi


Dek lamo bakalamoan

Di dalam koto pariangan

Di balai balairoang panjang

Diluak cupak jo gantang

Disusun adaik jo limbago

Disusun luak nan tigo

Ditimbang taluak jo rantau


Di sinan lah takalo luak dibagi-bagi

Suatu luak tanahdata

Kaduo luak lubuak agam

Katigo luak limo puluah

Baitu warih nan dijawek

Dari niniak nan baduo

Dari parpatiah nan sabatang

Duo jo datuak katumangguangan


Lah lamo ambo dek marambah

Balun lai tantu karimbonyo

Lah lamo ambo dek manyambah

Balun lai tantu katibonyo


Jarajak di indo giri

Baringin di balai gadang

Takalo adaik kabadiri

Dipariangan balairoang panjang


Disinan takalo didiri-an

Basa jo urang gadang

Diagiah gala maso itu

Partamo datuak bandaro kayo

Kaduo datuak maharajo basa


Sajak dirahim bundo kanduang

Baniaik ibu jo bapak

Kok lahia anak isilam laki laki

Wajah nyo ampek parakaro

Duo sunaik duo paralu


Dikaji sunaik nan duo

Bakhikah ba tariak abuak

Dikaji paralu nan duo

Bapitah basunaik rasul


Sampai umuanyo tujuah tahun

Malam di aja nyo mangaji

Siang disuruah nyo sikola

Patang ditunjuak diajari

Lah sampai balia baraka

Ujuiknyo tigo parakaro

Partamo ka jadi imam

Kaduo ka jadi khatib

Katigo jadi pangulu.


Dihari sahari kini

Antah kutiko lah nan baiak

Antah hari ko lah nan elok

Aleklah panuah ateh rumah

Malimpah ka gulang gulang

Tagak nan alah tarajali

Duduk nan alah taraselo

Baiak liriknyo nan bak siriah

Rancak susunnyo nan bak matua

Dicaliak kapado barih adaek

Panuah sagalo runggo hati

Lipua sagalo batang tubuah


Biriak biriak tabang kasamak

Dari samak kahilaman

Patah sayok tabang baranti

Dari niniak turun ka mamak

Dari mamak ka kamanakan

Warih bajawek sampai kini


Ramo ramo sikumbang jati

Katik endah pulang bakudo

Patah tumbuah hilang baganti

Pusako lakek ka nan mudo


Ba a rupo nyo itu kini

Maso ketek banamo Si ……….

Kini di turunan gala pusako

……………………………

Mamintak silang nan bapangka

Ka niniak mamak nan basamo

Sarato alim jo ulama

Langkok jo manti jo pandito

Walaupun nan tuo cadiak pandai

Baiak dunsanak jo sudaro

Karik baik jo ipa bisan

Bako baki jo pasumandan

Hulu balang pagaran kokoh

Bundo kanduang samo didalam


Gala nak mintak di imbauan

Barantang panjang bakambang leba

Baiak di labuah nan goloang

Walaupun di pasa nan rami

Bogo disumua ditapian

Atau disurau dimusajik


Mintak dibao sahilia jo samudiak

Kok kabukik samo mandaki

Kalurah samo manurun

Ka ilia sarangkuah dayuang

Kamudiak sa antak galah


Dibao satandiang duduak

Dibao sajamba makan

Tagak dibao samo tinggi

Duduak dibao samo randah


Kok elok ratak lidahnyo

Kusuik bao manyalasai

Karuah bao manjaniahi

Kok elok ratak tangannyo

Singkek di ambiak kapauleh

Panjang diambiak kapangarek


Lampisan di baliak itu

Alam nan basipaik gawa

Manusia basipaik kilaf

Dek karano baliau nangko

Barumua satahun jaguang

Badarah satampuak pinang

Ilimu jauah sakali

Kok sasek mintak disapo

Tadoroang mintak disintak

Kok sipi bakatangahan


Adaik limbago iko kini

Mujua ndak dapek kito raiah

Malang ndak dapek kito tulak

Kok malang juo nan taraiah

Ikek jatuah baju baluluak


Hilang nak samo kito cari

Tatingga samo kito japuik

Luluih nak samo kito salam

Hanyik nak samo dipintesi

Janji nak samo ditapati

Ikara nak samo dimulia-an


Boto pacah dawaik tatunggang

Kalam patah pena baranti

Tak guno rundiang di papanjang

Jo wassalam ambo sudahi

Assalamu………………………….


FOLLOW US

Facebook Twitter Facebook Instagram Youtube

Jumlah Pengunjung